SCI-Arc Computational Design Seminar by Satoru Sugihara

Coherent / Heterogeneous Complexity with Grasshopper Python Subdivision
A project by Yaoyuan Zhang, Ke Wang, Weizhe Wu, Natalia Varada, Peiyan zhang A project by Yaoyuan Zhang, Ke Wang, Weizhe Wu, Natalia Varada, Peiyan zhang A project by Hussam Alghamde, Daniela Atencio, Laura Bao, Ana Zapata A project by Hussam Alghamde, Daniela Atencio, Laura Bao, Ana Zapata A project by Kirill Ryadchenko, Yuan Mu, Pingting Wei, Sen Dai, Thomas Legleu A project by Lukasz Blonski, Diego Wu-Law, Shouquan Sun, Amanda Stjernström A project by Alejandro Alcala, Daniel Berdichevsky, Carlos Navarro, Zhu (Ken) Sijia A project by Danni Wang, Eiko Tsuchiya, Kai Chi Chiu, Payman Mansouri, Yufan Chen A project by Tanveer Harun Sami, Rishabh Gandhi, Somarsh Arora, Kalpak Deshmukh, Rishabh Khurana A project by George Bartulica, Ana Gras Samaranch, Michaela Cho, I-te Lai